Створення Ради експортерів при Міністерстві економіки України

За участю Міністра економіки України Анатолія Кінаха, представників органів центральної виконавчої влади, комерційних банків та найбільших підприємств-експортерів, вітчизняних галузевих асоціацій, союзів та об'єднань підприємств України відбулась робоча зустріч з питань створення Ради експортерів при Міністерстві економіки України

«Україна як держава з великим експортним потенціалом не має права бути державою із від’ємним сальдо зовнішньої торгівлі товарами, як це відбулося у минулому році, коли від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало мінус 6,7 млрд. дол.» - зазначив Анатолій Кінах під час брифінгу із журналістами.
За словами Міністра,  «включаючи ті тенденції, які відчула національна економіка у першому кварталі поточного року, дуже важливо сконцентрувати зусилля на політичному, дипломатичному, економічному рівнях щодо удосконалення експортної політики нашої держави. Це передбачає необхідність в удосконаленні законодавчо-нормативної бази, створення сучасних ефективних механізмів фінансової, грошово-кредитної, на ринкових умовах, підтримки національних експортерів».
«Принципове значення має робота щодо підготовки вступу України до СОТ, конкурентоздатності економіки на цей момент, система антидемпінгових спеціальних розслідувань по захисту внутрішнього ринку та зняття штучних бар’єрів,  а також пошук нових ринків збуту» - підкреслив Міністр економіки України.
Анатолій Кінах зазначив, що «до Ради експортерів при економічному блоці Уряду ввійшли представники усіх галузей економіки, компанії, які є експортною основою нашої держави». «Власне через Раду експортерів буде здійснюватися зворотній зв’язок із тим, щоб максимально формувати інтелект, досвід і професіоналізм в питаннях експортної політики України. Усі напрацювання Ради будуть трансформовані в проекти законодавчих актів та рішень Уряду. Одне із перших завдань Ради – провести глибокий аналіз існуючої нормативно-правової бази, яка впливає на результати експортної політики України, проаналізувати  ефективність розвитку українського експортоорієнтованого виробництва, визначити основні пріоритети зовнішньоекономічної політики та здійснити заходи, спрямовані на збільшення конкурентоспроможності українських товарів на зовнішніх товарних ринках» - сказав Міністр економіки України.

 

Источник: www.me.gov.ua